این شب ها...

 

این شب ها    
           
        چشم های من خسته است            

گاهی اشک .گاهی انتظار

این سهم چشم های من است

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
علی

اخی خو از بس تو کار غمی بیا بیرون از غم

.....نازنين....

سلام آپم بدو بيا متظرررررررررررررررررررتم [گل][گل]