تنهای من

 گفته بودی که چرا محو تماشای منی ؟
 وآنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟ .   
 مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
 ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی
 
 
 
          
 
       
/ 1 نظر / 15 بازدید
منا

من آپم زود بیا